• Fagsamlinger

  Samlinger for veiplanleggere

  Samling for veiplanleggere, november 2021

  Temaene for årets samling var bæreevne; komprimering og målinger, byggherreforskriften, hvordan planlegge en vei med hensyn til driftsutfordringer, hvordan lettvint undersøke et veiprosjekts potensielle lønnsomhet og en alternativ måte å organisere veiplanleggerne.

  Artikkel på skogkurs.no fra samlingen
  Nedlasting av foredrag fra denne samlingen

  Samling for veiplanleggere, oktober 2020

  Temaene for samlingen var helhetlig planlegging og nedbørsberegninger. To temaer som aldri går av moten og som vi trolig aldri vil klare å komme med en fasit på.

  Artikkel på skogkurs.no fra samlingen
  Nedlasting av foredrag fra denne samlingen

  Samling for veiplanleggere, oktober 2019

  Årets samling hadde fokus på bruer, bratt terreng og digitale verktøy. I år møtte 23 veiplanleggere til kompetansebygging og erfaringsutveksling.

  Nedlasting av foredrag fra denne samlingen

  Samling for veiplanleggere, april 2018

  Årets samling hadde fokus på skred og flomfare og byggeledelse. I år møtte 15 veiplanleggere til kompetansebygging og erfaringsutveksling på en todagers samling i Trøndelag.

  Artikkel på skogkurs.no om samlingen
  Nedlasting av foredrag fra denne samlingen

  Samling for veiplanleggere, april 2016

  Formålet med å arrangere egen samlinger for skogbrukets veiplanleggere, er kompetansebygging og erfaringsutveksling. Som tidligere år ble samlinga gjennomført på Honne Hotell og Konferansesenter.

  Artikkel på skogkurs.no om samlingen
  Nedlasting av foredrag fra denne samlingen

  Samling for veiplanleggere, oktober 2015

  Skogkurs har de siste 2-3 årene gjennomført 2 samlinger i året for skogbrukes veiplanleggere (vår og høst). Samlinga på høsten er lagt til dagen før Fagsamling veg. Formålet med å samle veiplanleggerne, er å sikre og videreutvikle spisskompetansen innen veiplanlegging.

  Artikkel på skogkurs.no om samlingen
  Nedlasting av foredrag fra denne samlingen

  Samling for veiplanleggere, mars 2015

  I flere tilfeller er skogbruket og da spesielt skogsveiene, blitt nevnt som en sannsynlig medvirkende årsak til flom og skred. På årets samling ble blant annet ulike tema om «skogsveier og vann» presentert og diskutert. Samlinga ble gjennomført på Honne Hotell og Konferansesenter 24.-25. mars.
  Nedlasting av foredrag fra denne samlingen

  Samling for veiplanleggere, mars 2014

  Skogsveiene er bygd i takt med avvirkningen av gammelskogen og om lag 80% av det eksisterende veinettet er på innlandet. Det meste av skogsveiene er bygd for 30-40 år siden og det er et stort behov for modernisering/ oppgradering av disse.
  Nedlasting av foredrag fra denne samlingen