• Velkommen til Skogsvei.no

  Det er om lag 97 000 km private veier i Norge, og dette er 3 000 km mer enn det offentlige veinettet til sammen (93 870 km). Ca. halvparten av det private veinettet (48 400 km), er skogsbilveier 1, og disse er primært bygd for å «tjene skogbruksdrift».

  Nettstedet «skogsvei.no» gir faglig informasjon og nyttige lenker til ulike dokumenter og skjema om bygging og bruk av bil- og traktorveier i skogbruket. Målgruppen er skogeiere og offentlig og privat veiledningstjeneste.

  Nettstedet inneholder 8 moduler, hvorav modul 1 omtaler «Politiske mål». Deretter følger vi veien fra generelle data om skogsveier til modul 8 som omhandler «Veibygging og bruk». Nettstedet er utviklet og tilrettelagt av Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs), med økonomisk støtte fra Landbruks- og matdepartementet. Innholdet vil bli jevnlig oppdatert med nytt fagstoff, og brukerne av nettstedet kan sende spørsmål, kommentarer og tips ved å benytte kontaktskjemaet nederst på denne siden.

  1 Kilde: SSB og NVDB (Nasjonal veidatabank)


  Kontakt

  Prosjektleder

  Martin Bråthen

  Driftsteknikk og infrastruktur, Skogkurs

  Telefon: 976 11 916

  E-post: mb@skogkurs.no

  Kontorsted: Biri